ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 64 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ -ΥΔΡΕΥΣΗ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη μείωση δημοτικών τελών στους πολύτεκνους του Δήμου Δράμας για όσους έχουν ενταχθεί ξεκινά τον Νοέμβριο και μέχρι 30 Ιανουαρίου 2019. Η κατάθεση δικαιολογητικών γίνεται στο γραφείο 131-ισόγειο Διοικητηρίου από τις 9:00 έως 1:00, με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο απόδειξης ΔΕΗ ( στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα ιδιοκτήτη με την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης ακινήτου) και τις δύο σελίδες. Επίσης στον Δήμο Προσοτσάνης η ταυτοποίηση για όσους έχουν ενταχθεί ήδη στην μείωση των δημοτικών τελών των Πολυτέκνων για τα δημοτικά τέλη και νερό  θα αρχίσει τον Νοέμβριο 2019, για νέους πολυτέκνους πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τον Φεβρουάριο -Μάρτιο κάθε Χρόνο.

 

NEWSLETTER


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

Επιστολή ΑΣΠΕ στα μέλη της Δ.Ε.Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για τιην τροπολογία των Μετεγγραφών

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Αρ. Πρωτ.280

Αθήνα, 31/12/2012

 
Αξιότιμους
 
κ.κ. Βουλευτές – Μέλη της Διαρκούς  Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
Ενταύθα.
 

ΘΕΜΑ: Τροπολογία του Υπουργού Παιδείας στο άρθρο 34(παράγραφος 19) του σχεδίου νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

-----------------------------------------------

Κ. Βουλευτά,

 

Σ΄ αυτή την εποχή της δεινής οικονομικής κρίσεως, που οι πολύτεκνοι αδυνατούν να έχουν δύο και τρία σπίτια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και ο Υπουργός Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος είχε χρέος, για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης, να προβεί στην άμεση αποκατάσταση κραυγαλέων αδικιών, που έγιναν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 στις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων κ.λπ.), με διάταξη, η οποία ν΄ αποκαθιστά τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των τέκνων πολυτέκνων, αφού τους είχε απαγορευθεί να δηλώσουν ότι ανήκουν στην ειδική κατηγορία των τέκνων πολυτέκνων: α) Λόγω της θεσπίσεως των ορίων εισοδήματος, β)Της αυθαίρετης ερμηνείας ότι δήθεν έπρεπε όλα τα αδέλφια τους να είναι κάτω των 23 ετών και γ)Με την εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως διάταξη, ότι μόνον για τιςΣχολές της Περιφερείας του τόπου κατοικίας των γονέων τους εδικαιούντο να δηλώσουν ότι ανήκουν στην ειδική κατηγορία. Οι παράνομες αυτές τρεις απαγορεύσεις δεν ίσχυσαν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αφού το ίδιο το Υπουργείο τις κατήργησε.

Αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως ήταν ότι τα παιδιά, ενώ πέτυχαν το 2011 σε Σχολές με την ειδική κατηγορία, να διαγραφούν και να έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Εφετεία. Όλες - όλες αυτές οι περιπτώσεις των προσφυγών δεν υπερβαίνουν τις 120. Ο υπουργός σε συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με μέλη του προεδρείου της ΑΣΠΕ(μετά την αποστολή 4 επιστολών της για συνάντηση), τους διαβεβαίωσε ότι το ρυθμίζει το θέμα με την τροπολογία που θα καταθέσει και ότι θα επέτρεπε τις μετεγγραφές και θα έβαζε όριο για κάθε μέλος της οικογενείας 7.125€!!.    Αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν εμπαιγμός, γιατί δεν αποκαθιστά την αδικία και ουδεμία ρύθμιση υπάρχει για τις αδικίες αυτές. Εν τω μεταξύ τα Διοικητικά Εφετεία  άλλα μεν έχουν εκδώσει αποφάσεις που δικαίωσαν τους επιτυχόντες και διαγραφέντες φοιτητές, που φοιτούν πλέον κανονικά (Ιωαννίνων, Κομοτηνής) και άλλα όχι, ενώ άλλα έχουν χορηγήσει αναστολές εκτελέσεως των αποφάσεων των Σχολών που δεν ενέγραψαν ή διέγραψαν τους επιτυχόντες (Πειραιώς, Πατρών, Λαρίσης,Ιωαννίνων) και άλλα όχι (Αθηνών). Ακόμη άλλες Σχολές ή Τμήματα τους ενέγραψαν και άλλες όχι!!! Αιτήσεις  τους δε ακυρώσεως εκκρεμούν ακόμη στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία δεν τις έχουν συζητήσει μέχρι σήμερα.

Αντί, λοιπόν, ο Υπουργός παιδείας ν΄ άρει τις αδικίες, φέρνει ρύθμιση όχι για ν΄ αποκαταστήσει τις αδικίες αλλά για να εμπαίξει τους πολυτέκνους, που η Κυβέρνηση τους έχει στο στόχαστρο, αφού η Ν.Δ. άλλαξε στρατηγική(!), όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας (ουσιαστικώς ανεργίας) Γιάννης Βρούτσης.

Έτσι στην ρύθμιση περιλαμβάνει όλους τους επιτυχόντες (και όχι μόνον τους πολυτέκνους ή τους τριτέκνους) εφέτος και όχι του προηγούμενου έτους (2011), που υπήρχαν οι παραπάνω απαγορεύσεις και διεπράχθησαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας οι παρανομίες και αδικίες σε βάρος των πολυτέκνων. Από την ρύθμιση είναι αμφίβολο εάν θα υπάρξουν τέκνα πολυτέκνων (ή και τριτέκνων) που θα κάνουν μετεγγραφή, αφού όπως είναι διατυπωμένη η τροπολογία, προτάσσονται τα παιδιά με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Να σημειωθεί ότι τα εισοδηματικά κριτήρια  που τίθενται με την ρύθμιση για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους είναι αντίθετα με τις διατάξεις του Συντάγματος, όπως το ίδιο το Υπουργείο έχει επισημάνει, και όπως έχει γνωματεύσει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.

Οι υπουργοί Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και                Εσωτερικών κατέθεσαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 200950ΕΚ » την από 2-4-2012 προσθήκη - τροπολογία, με την οποία καταργούσαν τα τεθέντα με την διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν. 39662011 όρια εισοδήματος για τις σχολές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι την ιδιότητα τους, ως τέκνων πολυτέκνων οικογενειών, για την εισαγωγή τους στις δηλούμενες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα με τις ειδικές κατηγορίες. Σημειωτέον ότι η τροπολογία υπεγράφετο και από τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. Ανέγραφαν δε επί λέξει στην αιτιολογική έκθεση της ως άνω προσθήκης - τροπολογίας τ΄ ακόλουθα:

«...... Εξ άλλου, ειδικώς ως προς τους πολυτέκνους έχει κριθεί νομολογιακώς ότι η αναγνωριζομένη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες δεν δύναται να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς ο Συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων (ΣτΕ 10952001)....» (τέλος 4ης αρχή 5ης σελίδας).

Όταν, λοιπόν, επί υπουργίας (ήταν τότε Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας) του ίδιου του σημερινού Υπουργού, το ίδιο το υπουργείο αναγνώριζε ως αντισυνταγματική την διάταξη περί ορίων εισοδήματος για τους πολυτέκνους, έρχεται σήμερα και πράττει το ακριβώς αντίθετο!!! Αντιλαμβάνεται ο καθένας ποιά αξιοπιστία έχει ο σημερινός υπουργός Παιδείας.

Η από  9/5/2011 Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής(σελ.13) είχε επισημάνει την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του σχεδίου νόμου, που θέσπιζαν όρια εισοδήματος για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στις Σχολές ή Τμήματα των Περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης με την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, διαλαμβάνουσα στην εν λόγω έκθεση επί λέξει τ΄ ακόλουθα:

«  ....10. Επί του άρθρου 59 παρ. 11 περ. β.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου....ορίζεται ότι για την εισαγωγή των υποψηφίων των ανωτέρω κατηγοριών στα Τμήματα και στις Σχολές που βρίσκονται στους  νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης τίθεται περιορισμός με οριζόμενο εισοδηματικό κριτήριο – οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ - το οποίο αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται, κατ΄ αρχάς, σχετικώς με τις πολύτεκνες οικογένειες, πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 10952011, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 346, ΣτΕ 13662009, αδημοσίευτη), ανώτατου ορίου ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως προϋπόθεσης για την χορήγηση των παροχών που προβλέπονται στο άρθρο 63 του ν. 18921990, αντίκειται στο άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, διότι η αναγνωριζομένη ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες δεν μπορεί να εξαρτηθεί από κριτήρια εισοδήματος. Έτσι, εν όψει «της αδιαστίκτου διατυπώσεως της εν λόγω συνταγματικής διατάξεως αλλά και του προαναφερθέντος σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και λόγον γενικότερου δημόσιου συμφέροντος (βλ. Σ.Ε. 27731991), δεν είναι(...) συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους. Η θέσπιση δε, ειδικότερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων....».

Ο Υπουργός της Παιδείας γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τις διατάξεις του Συντάγματος, τα όσα το ίδιο το Υπουργείο έλεγε και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής!!!

Ακόμη και αυτή η προτεινόμενη από τον ίδιο ρύθμιση, είναι εντελώς αόριστη αφού για το αντισυνταγματικό, για τους πολυτέκνους, όριο του εισοδήματος ορίζει επί λέξει: «εφ΄ όσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) κατά κεφαλήν.. »: Έτσι: α) Δεν διευκρινίζει ποιος είναι ο δυνητικά δικαιούχος, β) ποια μέλη της οικογενείας εννοεί, τ΄ αναφερόμενα στο εκκαθαριστικό της ΔΟΥ ή και τα εκτός φορολογικής δηλώσεως που δεν είναι προστατευόμενα. Όπως έχει η διατύπωση ως δυνητικά δικαιούχος θεωρείται ο επιτυχών, δηλ. ο φοιτητής. Τότε ποια μέλη της οικογενείας του εννοεί η διάταξη; Ο φοιτητής των 18 ετών είναι έγγαμος και έχει μέλη οικογενείας; Ακόμη: Η διάταξη δεν διευκρινίζει σαφώς κατά ποιό τρόπο θα κατατάσσονται όσοι υποβάλουν σχετική αίτηση και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια.

Είναι λοιπόν, απαράδεκτη η προτεινομένη ρύθμιση και ουσιαστικώς πλήττει τους πολυτέκνους (και τους τριτέκνους) που φέτος μέσω της ειδικής κατηγορίας, τους μείωσαν κατά πολύ  τις προσφερόμενες θέσεις(μέχρι και 50%)  στις Σχολές των κεντρικών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, ενώ στους αποφοίτους του 2011 ουδεμία μνεία γίνεται.

Είναι επίσης γνωστό,  ότι ο προϊσχύσας νόμος  των μετεγγραφών,  λειτούργησε επί 32 συνεχόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών,  όπως ομολογούσαν  οι ίδιοι οι Πρυτάνεις.  Τα προβλήματα επήλθαν, από τις παρεμβάσεις που εισήγαγαν και  άλλες κατηγορίες μετεγγραφόμενων,  αφού τελευταία οι πολύτεκνοι ήσαν μόλις το 30% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών.  Τώρα δε, πάνε να τις επαναφέρουν, αποκλείοντας τους πολύτεκνους! Δεν μπορεί επίσης, να επικαλεσθεί το Υπουργείο ότι οι πολύτεκνοι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις Σχολές,  όταν ο  Υφυπουργός   Παιδείας στις  12/12/2012 διευκρινίζει με εγκύκλιο του,  ότι: «… Οι απόφοιτοι του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας μη Ελληνικής καταγωγής θα μπορούν να υπαχθούν στην ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και να έχουν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας… Οι εν λόγω απόφοιτοι Σχολείου Β/θμιας Εκπ/σης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 8% επιπλέον του αριθμού εισακτέων για τα τμήματα και τις Σχολές Πανεπιστήμιων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών πεδίων και 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών...»

 

Κ.  Βουλευτά,

η μόνη ρύθμιση, που είχε χρέος το Υπουργείο να κάνει είναι η ψήφιση της ακόλουθης διατάξεως:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

«Υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 και βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν αλλά οι Σχολές ή τα Τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς σχολές ή τμήματα λόγω κατοικίας των γονέων τους και οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις ακυρώσεως στα Δικαστήρια, εγγράφονται στην Σχολή της επιτυχίας τους και στο αντίστοιχο εξάμηνο κατά την εγγραφή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία θα εκδοθεί θα καθορισθούν η διαδικασία εγγραφής τους και όλα τα σχετικά και η οποία εγγραφή τους θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο μέχρι  31 Ιανουαρίου 2013. Εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, που έχουν εγγραφεί σε Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν δικαίωμα μετεγγραφής κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα που ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας των γονέων τους ή σπουδάζει ο (η) αδελφός (ή) τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία θα εκδοθεί θα καθορισθούν η διαδικασία μετεγγραφής τους και όλα τα σχετικά και η οποία μετεγγραφή τους θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2013. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ».

Μόνον έτσι θ΄ αρθούν οι αδικίες και θα μπορέσουν οι πολύτεκνοι να σπουδάσουν τα τέκνα τους. Η προτεινομένη από τον Υπουργό Παιδείας ρύθμιση αποτελεί εμπαιγμό σε βάρος των πολυτέκνων.

Με την ελπίδα ότι έχετε την δύναμη να επιβάλλετε την παραπάνω ρύθμιση,

διατελούμε με εκτίμηση

 

Για την ΑΣΠΕ

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                  Εμμανουήλ Χρυσόγελος

 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ


ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-ΜΑΡΚΕΤ ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΦΙΑ ΠΑΓΚΟΙ

και  ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΤΗΛ 6934031168

 
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

Χαλκιδικής 74 Περιοχή Μπότσαρη, Δύο

δωματίων , κουζίνα, WC , τηλ 6934031168.

 
Ενοικιάζεται Δυάρι Διαμέρισμα

Ενοικιαζεται γκαρσονιέρα δύο δωματίων ,WC  κουζίνα.

Διεύθυνση Διγενή 11 Κομνηνοί Δράμα. (Όχι εργένηδες)

τηλ. επικοινωνίας. 6951671096 Σταθ. 2521037176.

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

από τις 20 Μαρτίου όλες οι συναλλαγές από τα γραφεία του Συλλόγου  θα εκτελούνται τηλεφωνικά  και θα σας  δίνονται  οδηγίες  πώς να εξυπηρετηθείτε μέχρι να λήξουν τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Δημοκρατία, θα καλείται στα τηλέφωνα. 6934031168 και 6974422442. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Προσέχουμε για να έχουμε

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

 
ΣΥΝΔΕΣΗΛογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook