ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 64 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση
πιστοποιητικού πολυτεκνίας απαιτείται
η αποστολή στο email του Συλλόγου
info@sylpoldramas.org.gr ΜΟΝΟ με
email ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΜΕ email
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
του δικαιούχου Πολυτέκνου πρόσφατη
τριάντα ημερών (30)  από την έκδοση της.
Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδιότητος
ΠΠΙ θα εκδίδεται από την 01 Δεκεμβρίου 2021
ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή και θα
αποστέλλεται ΜΟΝΟ σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
στους δικαιούχους πολυτέκνους , με ειδική
σήμανση ηλεκτρονική σφραγίδα για την
εγκυρότητα του από τον ΑΣΕΠ και όλες τις
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Απαιτείται
να αποστέλλεται σε φωτογραφία το (πάσο )
πολυτεκνική ταυτότητα η σελίδα με την
φωτογραφία και η σελίδα της ετήσιας
θεώρησης. Περισσότερες πληροφορίες
στα τηλ 2521037000 και στο 693403168
NEWSLETTER


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΡΩΤΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 115202 (1) Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό τη μορφή οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες διεθνή προστασία. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 3 Ύψος οικονομικού βοηθήματος 1. Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερικό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελούμενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες παρέχεται σίτιση. 2. i) To ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής: α. 150 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου, β. 270 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δυο ατόμων, γ. 320 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τριών ατόμων και δ. 420 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων ατόμων και άνω. ii) Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ως εξής:

α. 75 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου, β. 135 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δυο ατόμων, γ. 160 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τριών ατόμων και δ. 210. ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων ατόμων και άνω. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι ωφελούμενοι κατανοούν. Άρθρο 4 Διακοπή και περιορισμός του οικονομικού βοηθήματος 1. Για τον περιορισμό και τη διακοπή του οικονομικού βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 57 και 114 του ν. 4636/2019. 2. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερματίζεται αυτοδίκαια εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση, στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, της επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. 3. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η διακοπή της καταβολής του βοηθήματος σύμφωνα με την περ. 2i) του οικείου άρθρου επέρχεται από τη γνωστοποίηση της έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας. 4. Το οικονομικό βοήθημα τερματίζεται άμεσα όταν ο ωφελούμενος παραιτείται ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στον Υπεύθυνο του Προγράμματος. Άρθρο 5 Παράταση παροχής οικονομικού βοηθήματος 1. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατείνεται για διάστημα δύο (2) μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατά το άρθρο του 82 του ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. 2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (32η εβδομάδα κύησης και μετά) ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος διακόπτεται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό. 3. Οι φορείς στέγασης είναι αρμόδιοι για την υποβολή αιτήματος παράτασης του οικονομικού βοηθήματος, όταν συντρέχουν οι λόγοι την παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προς την επιβλέπουσα αρχή, η οποία εκδίδει ατομικές διοικητικές αποφάσεις σε περίπτωση έγκρισης. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30/9/2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ .ΕΔΩ

E 26 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3322

 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει  αρχίσει η διαδικασία ΘΕΩΡΗΣΗΣ των πολυτεκνικών βιβλιαρίων .

Παρακαλείσθε προσερχόμενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας να τηρείται τα μέτρα προστασίας που εξήγγειλε  η Κυβέρνηση για την προστασία μας από τον covid-19. Τα γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη   από τις 0900 π.μ έως στις 1300 μ.μ. Για έκτακτες περιπτώσεις καλείτε στα τηλέφωνα 6934031168 ή στο 6974422442 όλη την ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 
ΣΥΝΔΕΣΗΛογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook