ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους
Αυτόματος Τηλεφωνητής Ενημέρωσης
2521023266
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει  αρχίσει η διαδικασία ΘΕΩΡΗΣΗΣ των πολυτεκνικών βιβλιαρίων .

Παρακαλείσθε προσερχόμενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας να τηρείται τα μέτρα προστασίας που εξήγγειλε  η Κυβέρνηση για την προστασία μας από τον covid-19. Τα γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη  από τις 0900 π.μ έως στις 1300 μ.μ. Για έκτακτες περιπτώσεις καλείτε στα ΤΗΛΈΦΩΝΑ 6934031168 και στο 6974422442 όλη την ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

NEWSLETTER


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20130329

Πόσο υπηρετούν τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών μετά την αύξηση στους 12 μήνες στον Στρατό Ξηράς από

Στρατιωτική θητεία 2021: Πόσο υπηρετούν τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών μετά την αύξηση στους 12 μήνες στον Στρατό Ξηράς από τον ΜάιοΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η νέα ΚΥΑ για τις αλλαγές στην στρατιωτική θητεία που θα ισχύσουν από τον Μάιο, πώς θα επηρεάσει τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών; Το ερώτημα αυτό έθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας η βουλευτής Άννα Ευθυμίου.Από την απάντηση προκύπτει ότι η νέα ΚΥΑ δεν καταργεί το προνόμιο των πολυτέκνων να υπηρετούν τ απειδιά τους μειωμένη θητεία 6 μηνών. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζεται ότι όλοι οι αδελφοί από τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια μεταφέρονται, εφόσον επιθυμούν, στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας. Με τις διατάξεις της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), καθορίζεται ο απαιτούμενος προς οριστική απόλυση χρόνος, όσων εκπληρώνουν πλήρη (δωδεκάμηνη) και μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννεάμηνης διάρκειας,ο οποίος διαμορφώνεται αναλόγως της γεωγραφικής θέσης και του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν.Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάρκεια της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας του άρθρου 7 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄302), στην οποία δύναται να υπαχθούν οι πολύτεκνοι, δεν επηρεάζεται από την εν λόγω ΚΥΑ.

 

Fresh & Green Market
Μάρκετ τροφίμων
"Ο ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ"


Δείτε τις προσφορές μας

www.freshgreenmarket.gr
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Ειδική Πιστοποίηση των
κάτωθι ΝΠΙΔ ως φορέων
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΕ−
ΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
με έδρα τη Δράμα
Αρ. ΦΕΚ 1390
6 Σεπτεμβρίου 2010.
ΦΟΡΕΑΣ-ΝΠΙΔ -ΜΚΟ
Αριθμός Εθνικού Μητρώου
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ειδικό Μητρώο ΜΚΟ
01101ΣΥΕ12046074Ν
Ημερ απόφ.05 Ιαν.2005
ΓΠ:Π2γ/132106/04
Νόμος2646/98.

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει  αρχίσει η διαδικασία ΘΕΩΡΗΣΗΣ των πολυτεκνικών βιβλιαρίων .

Παρακαλείσθε προσερχόμενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας να τηρείται τα μέτρα προστασίας που εξήγγειλε  η Κυβέρνηση για την προστασία μας από τον covid-19. Τα γραφεία θα είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη   από τις 0900 π.μ έως στις 1300 μ.μ. Για έκτακτες περιπτώσεις καλείτε στα τηλέφωνα 6934031168 ή στο 6974422442 όλη την ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 
ΣΥΝΔΕΣΗΛογότυπο Συλλόγου

Find us on Facebook